Tags

, , , , , , ,

[note: Gustav Klimt, Tragedy, 1898]

[note: Gustav Klimt, Tragedy, 1898]


.
Alejandra Pizarnik
Ալէճանդրա Պիզարնիկ
.
SIGNOS
Todo hace el amor con el silencio.
Me habían prometido un silencio como un fuego,
una casa de silencio.
De pronto el templo es un circo
y la luz un tambor.
.
SIGNS
Let everything make love to the silence.
They pledged me a silence like fire,
like a house made of silence.
Swiftly the temple becomes a circus,
and the sunlight a tambourine.

.
ՆՇԱՆՆԵՐ
Թույլ ամեն ինչ զույգվել այդ լռությունը.
Նրանք իմ խոստացել եմ լռությունը, ինչպես կրակի,
լռությունը, ինչպես տան պատրաստված լռությամբ.
արագ, տաճարը դառնում է կրկեսային,
արեւի դառնում է դափ.