Tags

, , , , , , , ,

… from 

Peace Corps Armenia:

In support of UN Women’s Initiative, 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, the Yerevan-based NGO “Society Without Violence” (SWV) has organized and coordinated a wide variety of activities and gatherings to help spread awareness about the subject in both global and Armenian context. Peace Corps Volunteer Leader, Aislin Lavin, is collaborating with SWV to extend the reach of the campaign and develop even more events.

Events and programs include a Young Women’s Empowerment Workshop, the BBC’s #100Womenglobal debates on Women’s rights, and flash mobs around Yerevan. Although the 16 Days of Activism only officially runs from November 25th until December 10th, Society Without Violence and Aislin will continue to provide support for the women of Armenia and work to educate the public about topics that affect Armenian women and girls.

ՄԱԿ-ի Կանանց Նախաձեռնության, ինչպես նաև «Ընդդեմ գենդերային բռնության ակտիվության 16-օրյակ» քարոզարշավի շրջանակներում, «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ն կազմակերպել ու համակարգել է մի շարք նախաձեռնություններ, նպատակ ունենալով հանրությանն իրազեկելու այս թեմայի շուրջ՝ լուսաբանելով իրավիճակն աշխարհում և